Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΤΗΝ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ.4 και 96 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε στις 29-4-2013 , ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας , σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλουμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση της με αριθμό 6/2013 οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στον χείμαρρο της τοπικής κοινότητας Πυργιωτίκων »,προυπολογισθείσας δαπάνης 690.000,00 €


ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στον χείμαρρο της τοπικής κοινότητας Πυργιωτίκων » στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»


ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Πίνακα Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της περαίωσης του έργου «Πλακόστρωση και ανάπλαση στα στενά μεταξύ των οδών Αμαλίας και Μπουμπουλίνας»
ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή διαδρομών Δημοτικού Νεκροταφείου Ναυπλίου»


ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο«Επισκευές και συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Τ.Δ. Πυργιωτίκων »


ΘΕΜΑ 6ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων»


ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση της προμήθειας απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 10κ.μ. προϋπολογισμού 115.000,00 πλέον ΦΠΑ και της με αριθμό 8/2013 μελέτης της εν λόγω προμήθειας


ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση της οδού Καποδιστρίου και των παρόδων »


ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΘΕΜΑ 9ο

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας-εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων


ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.


ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιωάννης Καποδίστριας»


ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλίου»


ΘΕΜΑ 12ο

Τροποποίηση της με αριθμό 71/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων»


ΘΕΜΑ 13ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.»


ΘΕΜΑ 14ο

Τροποποίηση της 332/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον ορισμό των μαθητών που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων»ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 15ο

Συμπλήρωση της με αριθμό 72/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2013 και εφεξής.ΘΕΜΑ 16ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Αμαλίας κατόπιν της με αριθμό 26/2013 απόφαση της επιτροπής ποιότητας Ζωής


ΘΕΜΑ 17ο

Επί αιτήσεως Δημοτικών Συμβούλων για την συζήτηση επί του θέματος μίσθωσης του κυλικείου του γηπέδου 5*5 στη Νέα Τίρυνθα.


ΘΕΜΑ 18ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη αντιμετώπιση της υπόθεσης της υπεράσπισης του Δήμου στην αγωγή των Ι.Καρίν Πωλέτ Ραμάρντ και λοιπών.
ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση προμήθειας χρώματος για διαγραμμίσεις οδών έτους 2013


ΘΕΜΑ 20ο

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμών σε υπαλλήλους του Δήμου Ναυπλιέων


ΘΕΜΑ 21οΠερί καθορισμού τιμής της παραχώρησης της πλατείας Καποδίστρια για τη λειτουργία –εγκατάσταση carousel


ΘΕΜΑ 22ο

Αποδοχή και κατανομή πίστωση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας


ΘΕΜΑ 23ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ναυπλιέων οικονομικού έτους 2013


ΘΕΜΑ 24ο

Ανάκληση της με αριθμό 88/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν χορηγηθέντα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας


ΘΕΜΑ 25ο

Επιχορήγηση άπορων πολιτών μας


ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπλιέων στην συνδιοργάνωση της 10ης Περιφερειακής έκθεσης τοπικής παραγωγικής και τουριστικής φυσιογνωμίας ,εξοπλισμού επιχειρήσεων και κατοικίας «ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2013» και διάθεση πίστωσης 4.000€ για την ανάληψη μέρους του οργανωτικού κόστους


ΘΕΜΑ 27ο

Περί εγκρίσεως προμηθειών του Δήμου με απευθείας ανάθεση


ΘΕΜΑ 28ο

Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου στους τομείς Δ και Στ1 ,ως προς τις χρήσεις γης.


ΘΕΜΑ 29ο

Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με την αριθμό Υ.Α.6400/2060/84(ΦΕΚ 387/β)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη πρόταση κατέθεσε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Χρήστος Γραμματικόπουλος σχετικά με το ιστορικό διώροφο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Βασιλέως Κων/νου, το οποίο υπήρξε το πρώτο φαρμακείο εν Ελλάδι και στο οποίο ταριχεύτηκε η σωρός του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια.


Χαρακτηριστικά ο Χρήστος Γραμματικόπουλος πρότεινε μέσω απευθείας διαπραγμάτευσης με την Εκκλησία, ο Δήμος να αποκτήσει το ιστορικό κτίριο είτε α) με την μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης, είτε β) με την απευθείας εξαγορά του ακινήτου σε χαμηλό τίμημα (αντικειμενική αξία), με χρήματα που θα προέλθουν από την ένταξη σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα (απόκτηση διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2013) και αν δεν τελεσφορήσει αυτό, από την εκποίηση κάποιας οικοπεδικής έκτασης του Δήμου και τη συμπληρωματική σύναψη δανείου. Επισήμανε δε ότι σε περίπτωση μη υλοποίησης των δύο παραπάνω λύσεων, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει σε απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ως προς την αξιοποίηση του κτιρίου ο Χρήστος Γραμματικόπουλος τόνισε ότι εκτός από τη μετατροπή του σε έναν πανευρωπαϊκό πόλο έλξης, μπορεί συμπληρωματικά αυτό το κτίριο να στεγάσει και κάποιες υπηρεσίες του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι για το μεγάλο αυτό θέμα ενώ έχει υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2011 (Αρ. Απόφ. 363/2011), υπήρξε αδιαφορία εκ μέρους του κ. Κωστούρου και ως Αντιδημάρχου τότε αλλά και ως Δημάρχου τώρα. Το θέμα επανήλθε σήμερα στο προσκήνιο λόγω της δημοπρασίας του ακινήτου για την οποία επίσης δεν υπήρξε καμία αντίδραση εκ μέρους του κ. Κωστούρου παρά μόνο όταν την περασμένη Παρασκευή ο Χρήστος Γραμματικόπουλος κατέθεσε αίτηση (Αρ. Πρωτ. 10320/12-4-2013) προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα, ενώ την ίδια μέρα υπήρξαν δηλώσεις επώνυμων παραγόντων της πόλεως προκειμένου να «ξυπνήσει» ο Δήμος.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Αύριο, Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου.

Μεθαύριο, Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στις ανωτέρω συνεδριάσεις είναι τα εξής (κάντε κλικ για μεγέθυνση):


Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΠΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Στον ύπνο πιάστηκαν, για άλλη μία φορά, ο κ. Κωστούρος και ο Δήμος σχετικά με την εκποίηση του ιστορικού διώροφου νεοκλασικού κτιρίου στην οδό Βασιλέως Κων/νου (Μεγάλο δρόμο), όπου ως γνωστόν ταριχεύτηκε η σωρός του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Ευτυχώς υπήρξε αντίδραση του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Χρήστου Γραμματικόπουλου, ο οποίος από την περασμένη Παρασκευή (12-4-2013) με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. Πρωτ. 10320/12-4-2013) ζήτησε άμεση συνεδρίαση για αυτό το θέμα. Το ανωτέρω ακίνητο είναι περιουσία των Ιερών Ναών «Αγ. Γεώργιος», «Αγ. Νικόλαος» και «Γενέσιον Θεοτόκου» (από κληρονομιά χας Βονιφάτιου Βοναφίν). Ο Χρήστος Γραμματικόπουλος υποστήριξε ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής με δυνατότητα να μετατραπεί σε πανευρωπαϊκό πόλο έλξης και θα πρέπει ο Δήμος να σπεύσει και να αγοράσει το εν λόγω ακίνητο από τους Ιερούς Ναούς και σε συνεργασία ασφαλώς μαζί τους. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμαρχος κ. Κωστούρος για άλλη μια φορά πιάνεται στον ύπνο χάνοντας σημαντικές υποθέσεις του Δήμου.


Τελικώς, χάρη στην έγκαιρη προειδοποίηση του Χρήστου Γραμματικόπουλου αλλά και άλλων επωνύμων παραγόντων της πόλεως, ανεβλήθη η επικείμενη δημοπρασία.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: « Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΗ. »

Αναφορικά με την καταγγελία που εγένετο στο Δημοτικό Συμβούλιο περί ξυλοδαρμού εργαζόμενου από Αντιδήμαρχο, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Χρήστος Γραμματικόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
« Η χθεσινή καταγγελία στο Δημοτικό Συμβούλιο περί ξυλοδαρμού εργαζόμενου από Αντιδήμαρχο είναι ιδιαιτέρως σοβαρή. Εμείς ασφαλώς δεν είμαστε δικαστήριο και επομένως κανένας δεν μπορεί να καταδικάσει κανέναν εκ των προτέρων. Πρέπει άμεσα να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα φαινόμενα καταδεικνύουν την απόλυτη παρακμή στην οποία έχει περιέλθει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος μας. »

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Μεθαύριο Τετάρτη, 10 Απριλίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Βουλευτικού, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής (κάντε κλικ για μεγέθυνση):


Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΗΤΑ Ο Χ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο ζητά με έγγραφο του (Αρ.Πρ.9111-2/4/1013) προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου δήμου Ναυπλιέων, ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης Χ. Γραμματικόπουλος αναφορικά με το Διοικητικό Πρωτοδικείο που έχει την έδρα του στην πόλη του Ναυπλίου.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες το διοικητικό πρωτοδικείο έχει ενημερώσει με έγγραφο του τους δήμους Ναυπλιέων και Άργους - Μυκηνών για την μεταστέγαση του και την ανεύρεση στέγης, λόγω οικονομικών περικοπών.

Ο Χ. Γραμματικόπουλος σπεύδει ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί με το Διοικητικό Πρωτοδικείο και επισημαίνει την προσοχή ώστε να μην χάσει η πόλη του Ναυπλίου την υπηρεσία αυτή.