Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Η ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


Το ζήτημα της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου έχει απασχολήσει πολλές φορές τον Δήμο μας . Οι συνεργάτες μου και εγώ αφού εξετάσαμε όλες τις παραμέτρους αυτής της υπόθεσης, καταλήξαμε στην πρόταση μας . Προτείνουμε την παραμονή της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στην σημερινή της θέση για συγκεκριμένους λόγους και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.


Οι λόγοι παραμονής:

1/Εξυπηρετεί αφάνταστα τις περιοχές της Πρόνοιας και του Συνοικισμού. Περιοχές με σημαντικό ποσοστό ασθενέστερων οικονομικά ανθρώπων, για τους οποίους η εύκολη πρόσβαση στην λαϊκή είναι σημαντική από κάθε άποψη.

2/Συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής κίνησης της ευρύτερης περιοχής λόγω της αυξημένης παρουσίας ανθρώπων και αγαθών .

3/Ενισχύει οικονομικά και τους ίδιους τους παραγωγούς στην διάθεση των προϊόντων τους λόγω του υψηλού «τζίρου» που αναπτύσσεται στην συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Οι προϋποθέσεις παραμονής:

1/Αυστηρή εποπτεία του χώρου προκειμένου να τηρούνται απαρεγκλίτως οι κανονισμοί λειτουργίας που διέπουν τις λαϊκές αγορές με κύριο αυτόν της απομάκρυνσης όλων των επαγγελματικών αυτοκινήτων των παραγωγών στην προβλεπόμενη απόσταση αλλά και της ευπρέπειας-ευταξίας συνολικά του χώρου.

2/Απαγόρευση στάθμευσης καθ’όλο το μήκος της διαχωριστικής νησίδος και ιδιαιτέρως στο ύψος του Αι Γιάννη (βρύση) και της Alpha bank .

3/Μεταφορά του τμήματος της λαϊκής που βρίσκεται κοντά στην ενδεκάτη (πάγκοι ρούχων) προς την πλευρά του ΟΤΕ ,έτσι ώστε από την ενδεκάτη έως το ύψος του πρώην πρατηρίου υγρών καυσίμων (Τσιπόκα) η κυκλοφορία να πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις .

4/Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην ενδεκάτη. (η ίδια μικρή κυκλική νησίδα θα ήταν ιδανική και στον κόμβο της Αγροτικής Τραπέζης).

5/Μετατόπιση του διαμήκους άξονος ,συνολικά της λαϊκής, κατά 2 μέτρα προς τον βορρά προκειμένου να υπάρξει επιπλέον κυκλοφοριακή «ανάσα».

Με αυτές τις πέντε παρεμβάσεις πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που αποτελεί το βασικό μειονέκτημα της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης ότι θα αποκατασταθεί η ευταξία του χώρου.