Τρίτη, 8 Απριλίου 2008

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει λόγω της διαφαινόμενης πρόθεσης της κυβερνήσεως για την ριζική αναδιάρθωση της διοικητικής δομής της Χώρας σε επίπεδο Νομών και Δήμων.

Είναι βέβαιο ότι η διοικητική αναδιάρθωση της Χώρας είναι και αναγκαία και επιβεβλημένη. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να λειτουργούμε ακόμα με προπολεμικώς διαμορφούμενες δομές. Η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος θα κριθεί από τρείς παραμέτρους . Πρώτον την πολυεπίπεδη οργανωτική δουλειά που απαιτείται προκειμένου να ξαναστηθεί εξ’αρχής ένα μεγάλο κομμάτι του Κράτους. Δεύτερον, την χρηματοδότηση που απαιτεί η υποστήριξη μιας τέτοιας εμβέλειας προσπάθεια. Τρίτον, η πειστική επιχειρηματολογία περί της αναγκαιότητος αυτής της πρωτοβουλίας προκειμένου να τύχει της αποδοχής της κοινωνίας.

Στα του οίκου μας τώρα. Εάν τελικώς υλοποιηθεί ο παραπάνω σχεδιασμός ο Δήμος Ναυπλιέων θα διευρυνθεί σημαντικά συμπεριλαμβάνοντας γειτονικούς Δήμους. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις του νέου Δήμου αυξάνονται κατακόρυφα . Αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζουμε επίπεδο. Η πίεση της κοινωνίας θα κτυπήσει κόκκινο . Απαιτούνται άλλης τάξης προσόντα σε ότι αφορά την δουλειά, την οργάνωση τις φυσικές και ηθικές αντοχές.

Στο ενδεχόμενο νέο αυτό τοπίο, μένοντας απόλυτα συνεπής στις μέχρι τώρα δημόσιες δηλώσεις μου, συνεχίζω με την βοήθεια των συνεργατών μου, την επεξεργασία μίας ολοκληρωμένης, σοβαρής και σύγχρονης πρότασης διακυβέρνησης του Δήμου Ναυπλιέων για το 2010.

Η στόχευση μας είναι απλή. Είναι ξεκάθαρη. Είναι το ΑΥΡΙΟ ενός Δήμου που θα γεμίσει με ελπίδα και προσδοκία τους δημότες του.

Με διευρημένο ή μη Δήμο και ανεξαρτήτως οποιονδήποτε άλλων υποψηφιοτήτων, το ποτάμι πλέον δεν γυρίζει πίσω. Οι δυνάμεις της αλλαγής, οι δυνάμεις της ανανέωσης ,οι δυνάμεις του αύριο είναι πλέον εδώ.