Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Έχω πληροφορηθεί ,τελευταίως, ότι μικρή μερίδα της αντιπολιτεύσεως εγείρει ζήτημα διακοπής της λειτουργίας του δημοτικού ραδιοφώνου λόγω οικονομικών προβλημάτων. Δίχως να παραγνωρίζω την οικονομική παράμετρο οφείλω να επισημάνω ότι θα ήταν σφάλμα η διακοπή λειτουργίας του δημοτικού ραδιοφώνου για τους εξής λόγους:

1. Όταν και η τελευταία κοινότητα της χώρας διαθέτει ραδιοφωνικό σταθμό θα αποτελούσε Πανελλαδική πρωτοτυπία η πρωτεύουσα του Νομού Αργολίδος το ιστορικό Ναύπλιο να μην διαθέτει. Θυμίζω δε ότι η άδεια λειτουργίας του δημοτικού ραδιοφώνου ήταν μία από τις πρώτες άδειες της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Επομένως η σημειολογική και συναισθηματική σημασία διατηρήσεως του σταθμού είναι προφανής.

2. Το δημοτικό ραδιόφωνο αποτελεί το μοναδικό Δημοτικό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και επικοινωνίας. Λειτουργώντας ως πομπός αλλά και ως δέκτης απόψεων, σκέψεων, παραπόνων των συμπολιτών μας αλλά και γενικότερα της δραστηριότητος του Δήμου μας.

Συμπερασματικά επομένως προτείνω όπως η επίλυση των οικονομικών ζητημάτων του σταθμού προκύψει μέσα από τον εκσυγχρονισμό του και την λειτουργία του με κανόνες ελεύθερης οικονομίας –ανταγωνισμού. Όπερ σημαίνει την δημιουργία ποιοτικότερου και ελκυστικότερου προγράμματος, σημαίνει την ενίσχυση του διαφημιστικού τμήματος, σημαίνει αυστηρή οικονομική διαχείρηση . Αύτη είναι η δύσκολη μεν αλλά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος. Το κλείσιμο του σταθμού αποτελεί την εύκολη λύση αλλά και ταυτόχρονα την πλέον λανθασμένη.